Laisbäck Gräv & Såg startades 1985 av
Patrik Olofsson och har idag arton anställda.

Företagets huvudsakliga arbetsuppgifter är
schaktningsarbete och linjebyggnad.
Laisbäck Gräv & Såg erbjuder också följande
tjänster.

Totalentreprenad på grävning och förläggning av
kabel, tele, opto, vatten och avlopp.
Grävning och dränering av husgrund.
Transporter av olika slag.
Linjearbeten för kraftbolag så som Vattenfall,
Eon mfl.
Sågverksamhet med virkesförsäljning.

Vi erbjuder helhetspaket till våra kunder.